anexos de sedes srticNOMBRE SEDE (nivel secundario)
AGRUPAMIENTO Nº 86036 SEDE ESC Nº 777
AGRUPAMIENTO Nº 86036 ESC Nº 976 SRTIC
AGRUPAMIENTO Nº 86036 ESC Nº 370 SRTIC
AGRUPAMIENTO Nº 86036 ESC Nº 470 SRTIC
AGRUPAMIENTO Nº 86036 ESC Nº 1035 SRTIC
AGRUPAMIENTO Nº 86036 ESC Nº 1163 SRTIC
AGRUPAMIENTO Nº 86036 ESC Nº 918 SRTIC
AGRUPAMIENTO Nº 86036 ESC Nº 1165 SRTIC
AGRUPAMIENTO Nº 86036 ESC Nº 693 SRTIC
AGRUPAMIENTO Nº 86036 ESC Nº 94 SRTIC
AGRUPAMIENTO Nº 86036 ESC Nº 320 SRTIC

Última modificación: Wednesday, 28 de April de 2021, 23:46